GDPR

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Pro-vino.cz, s.r.o. ,
se sídlem Na Okraji 335/42, 16200 Praha 6, IČ: 24218863, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 189753  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení
- název společnosti vedená u
- e-mail
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem  zasílání obchodních sdělení.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@pro-vino.cz nebo Pro-vino.cz, s.ro., Na Okraji 335/42, 16200 Praha 6

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem,
osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Petřík Lubomír, Klokotská 115, Tábor 390 01, IČO: 45058024
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu. Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.